Bildetekst for bildet ovenfor: Statoil fanger og lagrer omlag 1 million ton CO2 på Sleipner gass-felt i Nordsjøen, mere enn 800 meter under sjøbunnen. Forskere foreslår nå en ny metode for å overvåke slike områder. Illustrasjon: Alligator film - Statoil ASA

Karbonfangst og lagring, CCS, er avgjørende for å takle globale klimaendringer. En bekymring er imidlertid de miljømessige konsekvensene hvis det skjer en lekkasje. NGI-forskere har analysert og beregnet størrelsen og karakteren av mulige fremtidige lekkasjer, og beskrevet realistiske lekkasje-scenarier. Slike scenarier er viktige for implementering og gjennomføring av en ny metode for å overvåke lekkasjer.

Den nye metoden er basert på biologiske prosesser, og utnytter at bakterier er svært følsom for miljøendringer. Dr. Joonsang Park, fagansvarlig i avdelingen for Petroleum Geomekanikk og Geofysikk hos NGI, forklarer:

– På grunn av sammensetningen av ekspertise i prosjektgruppen, med NGIs ledende kompetanse innen geologi, geomekanikk og geofysikk, kombinert med UiOs ekspertise på mikro- og molekylærbiologi og bioinformatikk, kunne vi studere historiske spor og identifisere hvor CO2 lekker gjennom sedimenter. Denne kunnskapen har potensial til å identifisere områder med lekkasje og dermed sikre trygg lagring av CO2 i fremtiden.

Joonsang Park og Tore Ingvald Bjørnarå hos NGI har samarbeidet tett med Unni Vik og Kjetill S. Jakobsen ved Universitetet i Oslo, samt forskere fra skotske Association for Marine Science (SAMS) og det nasjonale tekniske universitet i Athen (NTUA).

Joonsang Park er medforfatter av artikkelen som beskriver den nye overvåkingsmetoden, publisert i oktoberutgaven av tidsskriftet " Trends in Biotechnology " (se link nedenfor).

=============

FAKTA

Forskningsprosjektet, COVERALL, har deltakere fra Universitet i Oslo, The Scottish Association for Marine Science (SAMS), NGI og The National Technical University of Athens (NTUA).

COVERALL ble initiert av forskeren Anne Gunn Rike, tidligere NGI-ansatt, og finansiert av Norges forskningsråd og det britiske Engineering and Physical Sciences Research Council.

Les mer om prosjektet:

Using Prokaryotes for Carbon Capture Storage” i tidsskrifet “Trends in Biotechnology” (kun på engelsk)

Bakterier kan overvåke karbonlagring og redde klimaet” på titan.uio.no – nyhetssiden på UiO's Matematisk Naturvitenskapelige Fakultet, (kun på norsk).