Norge er et land som byr på mange vakre og utfordrende naturopplevelser. Langstrakte vidder og høye fjell innbyr til gode skiopplevelser, og toppturer har etter hvert blitt en populær aktivitet for mange. Dessverre viser statistikken at tre til fem personer hvert år omkommer i snøskred i Norge. Mens det tidligere var personer som oppholdt seg i hus, er det i dag en økende tendens til at dødsulykkene skjer i forbindelse med friluftsaktiviteter i bratt terreng.

Sjekk helninger og velg en trygg rute

Med NGIs nye app kan du sjekke helninger, laste ned kart offline for det aktuelle området du skal gå i, og velge en trygg rute både opp og ned.

Bratt-appen er et godt planleggingsverktøy som vil være spesielt nyttig for skikjørere som vil unngå bratte områder der det potensielt kan løsne skred (brattere enn 30 grader). I tillegg vil man med Bratt-appen lettere kunne orientere seg i dårlig vær, tåke og i mørket.

NGI Bratt app

 
Bratt-appen inneholder bl.a.:

  • NGIs helningskart sammen med Norgeskart fra Kartverket.
  • Suveren funksjon for avstandsmåling i terrenget.
  • Mulighet til å lagre og administrere offline kart over "ditt" terreng.
  • Mulighet for å rotere kartet med kompassretningen.

Bratt-appen er tilgjengelig for iPhone og Android. Appen er utviklet av NGI i nært samarbeid med programvareselskapet Symfoni Next AS.

Link til App Store:  https://itunes.apple.com/ng/app/bratt/id1121510874?mt=8

Link til Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.ngi.bratt.android