Når du går over Stortorvet i sentrum av Oslo, er det få av oss som tenker over at berggrunnen, dannet for 4-500 millioner siden og løsmassene av leire avsatt for 10.000 år siden, er utfordrende å bygge i. Her går det allerede tunneler for t-bane og jernbane, og her kan det bli ytterligere utbygginger. Hva kan historien lære oss, og hvilke nye løsninger kan gi økt bærekraft og mer forutsigbar økonomi?

I det toårige forskningsprosjektet 'Under Oslo' i regi av Norges Geotekniske Institutt - NGI setter forskere og bygg- og anleggsbransjen sammen søkelys på blant annet innovasjon, bærekraft og økonomi knyttet til bygging under bakken. 

Tverrfaglig samarbeid og bærekraft 

Prosjektet og grepet med å arrangere en byvandring med eksempler på noen av Oslos utfordringer og løsninger under bakken, ble godt tatt imot av bransjen.

– Veldig bra og lærerikt. Selv er jeg geotekniker lærte mer om blant annet geologi, og hvor komplekst det er å bygge i Oslo, sier overingeniør Marte Sundby Nybo i Statens vegvesen.

Hun trekker særlig fram hvordan Under Oslo-prosjektet løfter fram viktigheten av tverrfaglig kompetanse innen geologi, geoteknikk, bærekraft og prosjektstyring.  

Senior miljørådgiver i Rambøll, Geir-Andrè Thorstensen, mener 'Under Oslo' er spennende fordi forskningsprosjektet setter søkelys på klimagassutslipp i bygg- og anleggsbransjen og løsninger for en mer bærekraftig og sirkulær økonomi:

–  Gode løsninger for gjenbruk, ombruk og deponering som er mer bærekraftig enn i dag, kan få branjsen ett steg videre, sier Thorstensen.

Lær av historien 


Vil du ta rundturen på egen hånd? Da kan du laste ned podcasten "Under Oslo" fra NGI og begi deg ut på byvandring med episodene "Regjeringskvartalet", "Stortorvet", "Spikersuppa", "Nationaltheatret" og "Nasjonalmuseet" på øret. I Podcasten finner du også en kort introduksjon om Under Oslo-prosjektet.

Her er noe av det du får høre mer om:

  • Hvorfor er det sprekker over dør og vinduskarm i sidebyggene til Trefoldighetskirken? Det nye regjeringskvartalet skal bygges på tilsvarende utfordrende grunnforhold. Lær om hvilke løsninger som sikrer lang levetid på bygget.
  • Beveger du deg videre til Spikersuppa kan du høre om hvordan den såkalte slisseveggmetoden ble brukt for første gang i Norge på 70-tallet utviklet , da det skulle bygges felles togtunnel mellom Vestbanehallen og Østbanehallen, samt ny T-banetunell mellom Nationaltheatret og ny Stortinget stasjon.
  • Ved Nationaltheatret er temaet kostnadsoverskridelser i prosjekter, og hvorvidt de er koblet til grunnforhold og geotekniske faktorer. Hvordan kan den helhetlige prosjektplanleggingen bli bedre?
  • Ved Stortorvet får du høre om byggingen av Stortinget stasjon og hvordan berget måtte tettes. Her blir det forklart at vi har de samme utfordringene med vann i planlagte tunnelprosjekter. Hvordan skal vi sikre eksisterende bebyggelse når vi bygger nytt under bakken?
  • På siste stoppested, det nye Nasjonalmuseet, er temaet bærekraftig miljøpåvirkning av grunnarbeid. I Norge står byggebransjen for om lag 15 prosent av klimagassutslippene. Mye av arbeidet i bygg- og anleggsbransjen for å redusere utslippene er imidlertid rettet mot bygningsmassene og inkluderer ikke grunnarbeider. Med utgangspunkt i det nye Nasjonalmuseet har forskerne hjelp av livssyklusanalyser og kostnadsberegninger vurdert miljøpåvirkning fra grunnarbeid. Bør for eksempel spunten bli stående igjen etter tilbakefylling? Og hva har forskerne funnet ut om sammenhengen mellom det å redusere kostnader og miljøvennlige løsninger?

Svarene får du i podcasten. God tur!

Her kan du lese mer om 'Under Oslo'-prosjektet.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.