BGK 200x200

- Vi har gjort grunnundersøkelser i området rundt skolen, i første rekke sonderinger, men i enkelte tilfeller også opptak av prøver. Torsdag ettermiddag ble de første prøvene sendt til laboratoriet til NGI i Oslo, sier prosjektleder og seniorspesialist i NGI, Bjørn Kalsnes. Han leder NGIs innsats i skredområdet på Gjerdrum, og er en av NGIs mest erfarne spesialister på skred. 

Anerkjent laboratorium 

NGIs laboratorium er internasjonalt anerkjent som ett av de beste laboratoriene på geofaglige vurderinger av jord- og bergprøver fra feltundersøkelser. Fredag formiddag blir de første prøvene fra Gjerdrum vurdert i NGIs lab, med spesielt fokus på om det er kvikkleire eller ikke. Avklaringen på de første prøvene er forventet å komme i løpet av dagen fredag 1. januar.  

- Resultatene av undersøkelsene som gjøres i labben blir et viktig grunnlag for å beslutte om det er trygt å åpne skolen og barnehagen i Ask igjen på mandag. Resultatene vi får fra prøvetestingen tar vi med inn i våre anbefalinger til kommunen og NVE, som vil gjøre de endelige vurderingene, sier Kalsnes videre.  

Kalsnes forteller at NGI fortsatt har sine eksperter på stedet i døgnkontinuerlig vakt: 

- Vi fortsetter å bistå NVE, kommunen og redningsmannskap med å vurdere hvilke områder som skal evakueres og hvor i området det er trygt for redningsarbeiderne å arbeide.  

NGI rapporter fra tidligere grunnundersøkelser i skredområde offentliggjøres fredag ettermiddag 

Geotekniske eksperter på NGI fortsetter i dag fredag 1. januar arbeidet med å gå gjennom flere tiår med grunnundersøkelser NGI har gjort i området for å få en oversikt over vurderingene som er gjort før raset skjedde. 

I samarbeid med NVE, Gjerdrum kommune og utbygger i Gjerdrum, Odd Sæther, vil NGI gjøre denne dokumentasjonen tilgjengelig på sine nettsider.  

NGI forventer at dokumentasjonen vil være tilgjengelig sen ettermiddag fredag 1. januar.