Ingeniører uten grenser - IUG

Ingeniører Uten Grenser Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og visjonen er å lindre nød med ingeniørmessig bistand. NGI har valgt å bli en strategisk partner med IUG Norge.

Ingeniører Uten Grenser Norge er en av mange ulike "Engineers Without Borders" (EWB) rundt omkring i verden. NGIs samarbeid med IUG innebærer en gjensidig forpliktelse mellom de to organisasjonene.