Siden starten på 1950-tallet har geotekniske utfordringer ved bygging av tunneler og bergrom utgjort en av NGIs hovedoppgaver. Stor variasjon i de geologiske forholdene gjør at tunnelbyggere har behov for et system for å kartlegge og beskrive bergmasser. Allerede tidlig på 1970-tallet utviklet NGI Q-systemet. Dette er gjennom årene revidert og oppdatert, og brukes i dag over hele verden når bergmasser skal karakteriseres og klassifiseres med hensyn til stabilitet og sikring av tunneler og bergrom. 

Jernbanetunneler og renseanlegg

I dag er Follobanen det største samferdselsprosjektet som er under bygging i Norge. Mellom Oslo S og Ski bygges det 20 km tunnel med dobbelt jernbanespor, som skal tas i bruk i 2021. Dette blir landets lengste jernbanetunnel.  Arbeidet utføres av spansk-italienske Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), og det er en EPC kontrakt. NGI utfører uavhengig verifisering.

– Vår oppgave her er å kontrollere design og byggemetode på oppdrag fra Bane Nor. Utfordringene er mange, både fordi det er en utenlandsk aktør som har erfaring fra andre typer bergmasser og fordi metoder og arbeidsrutiner er annerledes. Derfor kommer det godt med at vi har ingeniørgeologisk og geoteknisk erfaring fra en rekke større, kompliserte prosjekter, sier Roger Olsson, som er avdelingsleder for Ingeniørgeologi og bergmekanikk i NGI.

Et annet stort, pågående prosjekt er Bekkelaget avløpsrenseanlegg UBRA i Oslo. Dette utvides for å øke rensekapasiteten på avløpsvann. Sprengningsarbeidene startet senhøsten 2014 og pågikk ut våren 2017, med tre til åtte sprengninger om dagen. NGI har prosjektert fjellhallen og vært konsulenter under sprengningsarbeidene. Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune er ansvarlig utbygger, og anlegget skal åpnes i 2020.

UBRA Bekkelaget renseanlegg. Foto Tone Spieler VAV jpg 2000x1100
Utbygging av Bekkelaget renseanlegg (UBRA). Foto: Tone Spieler, VAV.

 

Verdens tunnel-elite samlet i Bergen

NGI deltar i disse dager på World Tunnel Congress i Bergen, en konferanse som samler ingeniørgeologer og bergteknikere fra hele verden. Det er første gang på mange år at konferansen arrangeres i Norge, og den ble åpnet av kronprins Haakon 12. juni.

– Alle større infrastrukturprosjekter i våre dager involverer tunnelarbeider eller utgravinger i berg eller løsmasser. Derfor er det viktig for NGI å være til stede på WTC og vise fram våre referanseprosjekter og allsidige kompetanse, forteller Guro Grøneng, Områdedirektør for Bygg, anlegg og samferdsel i NGI. 
 
NGI arbeider med tunnel- og bergromprosjekter i inn- og utland, og har i flere omganger tatt imot og kurset internasjonale eksperter som kommer til Norge for å lære om tunnelteknologi og Q-systemet.