Konferansen samlet både profesjonelle, frivillige og privat interesserte, fra både Norge og internasjonalt til spennende foredrag og intensive diskusjoner. De over 200 påmeldte fikk høre presentasjoner om håndtering av skredfare mot veier, NVEs regionale snøskredvarsling, redning, veivalg osv.

Den menneskelige faktor

Et viktig moment ved snøskredulykker ifm. friluftsliv er "den menneskelige faktor". Hvorfor tas det så mange dårlige avgjørelser ute i terrenget, når man i teorien vet bedre? Mange presentasjoner diskuterte dette temaet.

Ved universitet i Tromsø er det nå etablert et eget forskningssenter CARE, Center for Avalanche Research and Education, som jobber med slike spørsmål og mye annet. På konferansen ble også enkelte personlige historier fra skredulykker delt, både skiløperulykker, men også fra den tragiske snøskredulykken på Svalbard i 2015.

Forskning og faktagrunnlag

I løpet av det siste tiåret har antallet personer som jobber med snøskred eksplodert, og NGI er på ingen måte lenger alene i Norge innen dette fagfeltet. NGI driver fremdeles forskning knyttet til snøskred, både på forhold som fører til snøskred, utløpsdistanse, faresonekartlegging og praktiske metoder for sikring mot snøskred.

På snøskredkonferansen hadde NGI-ere fire foredrag med eksempler fra resultater av NGIs arbeid:

  • Her har det aldri gått skred før. Hvor sjeldne og ekstreme er "sjeldne og ekstreme" skred?
  • Forebygging av skredulykker - mer kunnskap og info eller mindre risikovillighet?
  • Mot en forbedret metodikk for aktsomhetskart for snøskred.
  • Formidling av usikkerhet og kunnskapsgrunnlag i skredfarevurdering.

Snøskredkonferansen ble stiftet av Røde Kors, DNT, FriFlyt og NGI (<LINK til alle> og organiseres av en lokal teknisk arrangør. I år var dette Norsk Tindesenter <LINK> i Åndalsnes. Programmet, og link til alle foredragene kan sees på konferansens nettsider. <LINK>

Norsk Skredfaglig Forening

I forbindelse med konferansen ble også "Norsk Skredfaglig Forening" grunnlagt, og det første årsmøtet avholdt. Foreningen har nå ca. 80 profesjonelle medlemmer som alle jobber med snøskred i en eller annen form. NGIs Ulrik Domaas var med i interimsstyret til foreningen og er nå valgt til varamedlem i styret.

Relaterte Linker: