Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag for norske bistandsorganisasjoner. I løpet av en våt og regnfull juli i Uganda brukte Mats Kahlström, ansatt i avdelingen for landfundamentering i NGI i Oslo, to uker på å utbedre vannressursene for et lokalt barnehjem.

"Da vi kom til Nyenga, en landsby som ligger ca. fire timer med bil fra hovedstaden Kampala, var førsteinntrykket at vannsituasjonen var ganske bra. Området ligger like ved Victoriasjøen og får hvert år mye regn i løpet av to markante regntider. For nærmere 20 år siden hadde samfunnet anlagt naturlige kildebrønner som ga en stabil strøm av vann året rundt,” forteller Mats Kahlström.

Mats og hans kolleger inspiserte en grunn brønn som var gravd ut for hånd på eiendommen til barnehjemmet i Nyenga. Den var koblet til både en fallforsyningstank med en liten solcelledrevet pumpe og en manuell håndpumpe.  Innledningsvis konkluderte teamet med at tilførselen fra vannkildene var langt større enn det aktuelle behovet.
 

Nyenga Uganda UA 6364 MatsKahlstrom collage

Nyenga Uganda UA 6441 MatsKahlstrom lowres 2000x1100
  

Problemer med forurensning

Men da Mats og kollegene begynte å snakke med lokalbefolkningen, ble de klar over at misfarging og forurensning av vannet hadde blitt et problem de senere årene, særlig i perioder med mye regn. Etter å ha inspisert samtlige brønner i området, særlig oppstrøms over kildebrønnene, konkluderte IUG-teamet med at menneskelige inngrep var den sannsynlige årsaken.

"Fjerning av matjord til fremstilling av teglstein, felling av trær og busker og anleggelse av bredere stier bidro til å svekke jordsmonnets evne til å filtrere regnvannet. Dermed ble brønnvannet brunt etter kraftige regnskyll, noe som gjorde at lokalbefolkningen måtte gå lengre for å hente vann hver dag,” sier Mats.

Er det trygt å drikke vannet?

Teamets neste bekymring var knyttet til kvaliteten på vannet. Egnet det seg egentlig som drikkevann? Vannforurensning på grunn av fekalier var årsak til uro, ettersom dyr streifet fritt i området rundt kildene. Mats og hans kolleger ble fortalt at de fleste kokte vannet før de drakk det, men i løpet av oppholdet observerte Mats mange skoleelever som drakk direkte fra brønnene.

"Vår kortsiktige anbefaling var å gjerde inn områdene rundt brønnene, bringe matjord tilbake til områdene der gravevirksomheten hadde foregått og plante ny vegetasjon oppstrøms for brønnene for å hindre erosjon. Videre anbefalte vi å kjøre en kampanje med laboratorietester for å måle vannkvaliteten og observere eventuelle endringer over tid mellom de våte og tørre årstidene. Ved å følge våre anbefalinger vil menneskene på og rundt barnehjemmet i Nyenga få tilgang til bedre og tryggere vann”, konkluderer Mats.
 

Nyenga Uganda UA 6550 MatsKahlstrom lowres 2000x1100

 
FAKTA:

  • Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) er en interesseorganisasjon som fremmer utvikling gjennom å tilby ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner.
  • Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag for norske bistandsorganisasjoner.
  • For NGI handler det om å forske og utvikle løsninger for samfunnet, slik at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Dette er nøkkelkompetanser i bistandsprosjekter hvor rent vann, strøm og infrastruktur ofte står sentralt.
  • Spesialistene fra NGI som utfører oppdrag i utlandet, får muligheten til å bruke sin tekniske bakgrunn til å gjøre en forskjell i andre menneskers liv.