Det er økende etterspørsel etter fornybar energi. Den første uka i juni var Boston vertsby for US Offshore Wind Conference. Med mer enn 40 års erfaring innen fundamentering av offshorekonstruksjoner, har NGI hatt suksess med å overføre velprøvd teknologi fra olje- og gass til vindkraftprosjekter til havs.

"Konferansen i Boston var en viktig møteplass for oss. Det ga oss innsikt i modningsnivået til det amerikanske markedet for havvindkraft, skapte nye kontakter og muligheter for nye partnerskap for oss, i tillegg til å demonstrere NGIs evne til å støtte utviklere og operatører engasjert i å utbygge offshore wind i USA", sier Thomas Langford, direktør for Offshore Energy på NGI.
 

NGI US Offshore Wind Boston2 2000x1100

Boston er hovedstaden og den største byen i delstaten Massachusetts i USA. Byen ligger i regionen New England og er en av de eldste og mest velstående i USA. 

Et marked i vekst

I Nord-Europa er det blitt stadig mer vanlig å ta i bruk vindmølleparker til havs som kraftkilder, og de regnes nå blant de billigste kildene til elektrisitet. USA har ennå ikke fullt tatt i bruk havvindkraft som en bærekraftig energikilde. Men delstaten Massachusetts har nylig bedt en gruppe bestående av et dansk investeringsselskap og en spansk kraftleverandør om å installere gigantiske turbiner på havbunnen, ca. 13 nautiske mil utenfor øya Martha's Vineyard. Dette første prosjektet vil generere 800 megawatt elektrisitet, omtrent nok til å drifte en halv million husstander. 

"Europeiske operatører er svært interessert i å utvikle vindmølleparker utenfor kysten av USA. Vi har tidligere støttet mange av disse operatørene i utviklingen av offshore wind andre steder i verden. Det er derfor naturlig for oss å bringe vår kunnskap og ekspertise til USA, for å følge opp de enorme mulighetene for fornybar energi i Nord-Amerika", sier Thomas Langford.

NGIs amerikanske kontor ble etablert i 2002, og inkluderer et av de største avanserte geotekniske laboratoriene i landet. Fra vårt Houston-kontor kan vi tilby en rekke viktige tjenester med lokalt innhold og erfaring til fremtidige amerikanske offshore wind prosjekter.

NGI US Offshore Wind Boston3 2000x1100

Mange av deltakerne på konferansen var interessert i NGIs tjenester og erfaring innen fundamentering. Til venstre i bildet; Kristoffer Skjolden Skau, avdelingsleder for Computational Geomechanics (CGM) på NGI, i samtale med en besøkende på standen.

Bærekraftig vind

Industrien utvikler stadig nye løsninger for å gjøre vindkraft smartere, mer kostnadseffektiv og mer lønnsom, både for utviklerne og samfunnet. Store aktører som Ørsted, Vattenfall og Equinor (tidligere Statoil) kommer stadig opp med nye teknologier for sine nye vindmølleparker til havs. NGI har spilt en avgjørende rolle i denne utviklingen.

"Vindmølleparker til havs i Nord-Europa har frem til nylig krevd store statlige subsidier for å være økonomisk bærekraftige. Nylig har lavere priser, godt hjulpet av forskningsprosjekter og tekniske fremskritt, ført til at land som Tyskland og Nederland har kunnet tildele havbaserte vindprosjekter helt uten subsidier. REDWIN-prosjektet, ledet av NGI, er et godt eksempel på hvordan teknologien har blitt utnyttet for å optimalisere vindparkdesign og redusere kostnadene", sier Thomas Langford.

NGI er aktivt engasjert i noen av de mest utfordrende offshore wind prosjektene i verden og bidrar til å bryte ny mark ved å plante massive vindturbiner på sikker grunn langt ute til havs.

FAKTA:

  • NGI installerer nettopp nå 20 bøttefundamenter (SBJ) på Borkum Riffgrund 2, Ørsteds vindmøllepark i Nordsjøen. Det er første gang Ørsted benytter denne typen fundament i stor skala i en av vindmølleparkene sine. Les mer: https://www.ngi.no/nor/Nyheter/Aktuelt-fra-NGI/En-milepel-i-offshore-vindkraft
  • Teknologien med bøttefundamenter har blitt brukt til installasjon og sikker forankring av over 100 plattformer og offshorekonstruksjoner rundt om i verden.
  • NGIs kontor i Houston ble etablert i 2002, og tilbyr geoteknisk kompetanse og rådgivning i verdensklasse. Vårt Houston-laboratorium utfører både standard og avanserte tester på jordprøver, og er fullt utstyrt for å kunne utføre alle typer av tests som vanligvis kreves for geotekniske grunnundersøkelser. Les mer: https://www.ngi.no/Om-NGI/Houston
  • Selskapet Deepwater Wind utviklet den første vindmølleparken til havs i USA. I desember 2016 startet den kommersielle driften av Block Island Wind Farm med fem turbiner og en kapasitet på 30 megawatt.
  • Den amerikanske østkysten og New England er spesielt godt egnet til å ha vindmølleparker til havs. Her er det ikke nok arealer til vindturbiner på land, og området er ikke ideelt for solenergi.
  • To av de tre siste budene i Massachusetts kom fra europeiske utviklere.
  • Det NGI-ledede forskningsprosjektet REDWIN samler geotekniske ingeniører som arbeider med fundamenter og byggingeniører, for at de sammen skal utvikle bedre metoder. Målet er å utforme nye modeller som beskriver grunnen og fundamentene, og som skal integreres med regneverktøy som byggingeniørene allerede bruker. Dette vil optimere og bidra til teknisk utvikling, noe som vil gi rimeligere vindkraft til havs. Les mer: https://www.ngi.no/eng/Projects/REDWIN-reduce-wind-energy-cost