View English version of this release.

Catalina Cardona har en MSc i sivil /geoteknisk prosjektering fra Autonomous National University of Mexico i 2008, og begynte å jobbe for NGI Houston i september 2018. Før hun kom til NGI, jobbet Catalina som senior geoteknisk ingeniør i Fugro, der hun hadde jobbet siden 2008. Cardona har omfattende erfaring innen geoteknisk offshore med stedsundersøkelser og ingeniørdesign, mange av dem som prosjektsjef for store internasjonale utbygginger.

På vegne av styret i NGI Houston, er Knut Schrøder veldig glad for at Catalina takket ja til jobben og rollen som president.

NGI Houston-teamet fortsetter å utvikle seg strategisk, med en sterk ordreportefølgje og involvering i en rekke høyprofilerte dyptvannsprosjekter, samt øke aktiviteten innen Offshore Renewables.

NGI ser frem til å fortsette å lede an innen geoteknisk forskning og konsulentvirksomhet fra våre kontorer i Houston, Oslo, Norge og Perth, Vest-Australia i tillegg til personell i London, Paris, Stavanger og Boston.

View English version of this release.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


LENKER:
View English version of this release.
PRESSE:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/catalina-cardona-ny-president-for-ngi-houston?publisherId=17847189&releaseId=17880813