Ved å analysere måned-til-år lange datasett fra over 300 seismiske stasjoner rundt om i verden, viste studier at den seismiske støyen ble redusert i mange land og regioner. Dette gjorde det mulig å visualisere den resulterende "bølgen" som beveget seg gjennom Kina, for deretter å nå Italia, og rundt til resten av verden. 
  

Redusert aktivitet

Den seismiske nedkoblingen ser den totale effekten av fysiske / sosiale nedstengnings-tiltak, redusert økonomisk og industriell aktivitet og fall i turisme og reise. Den seismiske støystille perioden i 2020 er den lengste og mest fremtredende globale antropogene seismiske støyreduksjonen som er registrert.
  
Studien ble gjennomført etter at hovedforfatteren, Dr. Thomas Lecocq ved Seismology-Gravimetry, Royal Observatory of Belgium, fant ut at den beste måten å takle problemet med å analysere data fra hele verden var å dele sin metode med det internasjonale seismologiske fagmiljøet. Dette startet et unikt samarbeid med 76 forfattere fra 66 institusjoner i 27 land. Studiens hovedforfattere er basert i Belgia, Storbritannia, New Zealand og Mexico.
  

Den publiserte artikkelen i Science kan sees her.

  
NGI's Steven Gibbons er en av de mange medforfatterne til artikkelen I Science. Sammen med Mathilde B. Sørensen, førsteamanuensis i seismologi ved Universitetet i Bergen hadde Gibbons en artikkel om de norske erfaringene i Aftenposten Viten 24 april i år, "Da Norge ble stille". 

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


PRESSE:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/covid-19-pandemi-medforte-reduksjon-i-seismisk-stoy?publisherId=17847189&releaseId=17889548