Sri Lankas statsminister, Ranil Wickremesinghe, og minister for fiskeri og havbruk, Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, var i spissen for en stor delegasjon fra Sri Lanka på et kort besøk til NGI fredag morgen 5. oktober.

Via norsk UD har NGI gjennom de senere år utført flere oppgaver for NBRO (National Building and Research Organization) på Sri Lanka, med kartlegging av massebevegelser i skråninger på grunn av klimaendring med mye nedbør. Dammer og såkalte synkehull har også blitt undersøkt med georadar-utstyr, og ved bruk av foto-teknologi fra droner er utsatte områder for utglidninger overvåket.

Sri Lanka er involvert i utvikling av oppdrettsanlegg for fisk og har merket seg NGIs ekspertise på sikker forankring av havbruk. Dette fikk de en kort innføring i ifm. besøket på NGI.

Bildesamling 700

Bilder fra besøket (fra topp venstre mot høyre og rundt) - De besøkende lytter interessert til NGIs vert, Karl Henrik Mokkelbost, direktør for Bygg, anlegg og samferdsel. NGIs laboratorieansvarlig, Morten Sjursen, demonstrerer kvikkleire i laboratoriet. Statsministeren i laboratoriet. Norges ambassadør til Sri Lanka, Thorbjørn Gaustadsæther i samtale med statsministeren. Karl Henrik Mokkelbost følger de besøkende ut etter avsluttet besøk.

Etter besøket på NGI hadde statsminister Erna Solberg arbeidslunsj med Sri Lankas statsminister, i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien. Blant aktuelle tema for møtet var næringsfremme, samarbeid om hav/fiskeri og politiske og økonomiske reformer og forsoning på Sri Lanka.