Campus Ullevål blir en forskningsnode for klima, energi, miljø og geofag med 1500 arbeidsplasser i hjertet av Oslo. Nybygget skal eies og driftes av NGI og Aspelin Ramm, med eierandel på 50 prosent hver.

– Aspelin Ramm tilfører prosjektet en svært god kompetanse på eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. De vil være en solid og langsiktig partner for oss. De deler vår visjon om å bygge Campus Ullevål som et innovativt senter for forskning og næringsliv, og er et viktig bidrag inn i Oslo Science City, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Byggeprosess blir forskningsprosjekt

Utviklingen av Campus Ullevål oppfyller NGIs behov for større lokaler i Oslo, og legger samtidig til rette for samarbeid med andre aktører. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) blir en betydningsfull leietaker, som allerede bidrar inn i utviklingen av Campus Ullevål.

– Campus Ullevål er en del av et viktig byutviklingsprosjekt, hvor næringsliv, offentlig forvaltning og akademia jobber sammen for å skape et kraftsenter for innovasjon og kunnskapsdeling. Vi gleder oss til samarbeidet med NGI, og ser frem til å utveksle kompetanse og erfaringer gjennom denne spennende satsingen, sier Gunnar Bøyum adm.direktør i Aspelin Ramm.

NGI skal blant annet bruke oppføringen og byggeperioden til å forske på energiopptak gjennom leire og spunt. NIVA skal forske på overvannshåndtering og bruk av restvann i forbindelse med driften av bygget og i området rundt.

– Forskningen vil gi verdifull innsikt til fremtidige prosjekter i tettbebygde strøk, sier Andresen.

Fra parkeringsplass til grønt torg

Når Campus Ullevål står ferdig i 2025 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Bygget har 500 sykkelparkeringsplasser og ligger tett på kollektivknutepunktet Ullevål og Forskningsparken. Slik oppfyller prosjektet Oslos strategi om å fortette langs T-banelinjene.

Bygget har mange kvaliteter og høye ambisjoner for bærekraftige løsninger. For eksempel er formen på bygget optimal med tanke på lysinnslipp som gir svært gode arbeidsforhold inne i bygget.
– Vi har en dyktig arkitekt, Smith Hammer Lassen, som er opptatt av samspillet mellom design og funksjon. Vi oppnår at bygget gir lite skyggevirkninger på naboeiendommene, og at det også har en støydempende funksjon inn mot kolonihagen og bygulvet på Ullevål, sier Siri Steinbakk, administrerende direktør i utbyggingselskapet Campus Ullevål.

– Med Campus Ullevål og Livsvitenskapsbygget er vi for fullt i gang med realiseringen av Oslo Science City. Klima, energi og miljø er et satsingsområde for oss, og NGI vil sammen med Niva skape et attraktivt og dynamisk senter for bærekraftig kunnskap. Det er en styrke at Aspelin Ramm, som en av landets mest erfarne og anerkjente eiendomsutviklere, er med på laget. Vi gleder oss, og ser frem til fortsettelsen, sier Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City.

Akershus Eiendom har sørget for transaksjonen, Grette har vært selgers juridiske rådgiver og Thommessen har bistått kjøper. 

Om Campus Ullevål

Beliggenhet: Sognsveien 72
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
Areal: 35.800 m2 BTA
Miljøprofil: BREEAM NOR Excellent
Oppstart: Vår 2023
Ferdigstilles: 2025