Artikkelen er gratis å lese i ca. en uke til og vil havne bak betalingsmur etterpå.

Klikk her for å lese artikkelen.

Om Ground Engineering magazine:

Ground Engineering magazine er en publikasjon for den geotekniske industrien med nyheter om de siste kontraktstildelingene, prosjektfremdrift, standarder og teknisk innovasjon.

Bladet er også det offisielle magasinet til British Geotechnical Association.

(Kilde: LinkedIn)


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.