Gjennom flere år har NGI samarbeidet med NTNUs faggruppe for geoteknikk om et slikt doktorgradskurs. Amir Kaynia, som er Professor II ved NTNU er en av foreleserne på kurset. Med seg i år fra NGI har han også Brian Carlton and Arnkjell Løkke.

SoilPilesFoundationStand utsnitt 590

Kurset arrangeres i tre deler

Part 1: 23rd to 26th September (NTNU):

  • Basics of dynamics for soils - by Steinar Nordal and Gudmund Eiksund
  • Modelling of vibrations in layered soils - by Lars Vabbersgaard Andersen

Part 2: 28th and 29th October (NGI):

  • Geotechnical earthquake engineering - by Steven Kramer

Part 3: 30th and 31th October (NGI):

  • Design according to EU codes, Seismic hazard assessment, Slope stability assessment, Soil structure interaction - by Amir M. Kaynia, Brian Carlton and Arnkjell Løkke

Se mer informasjon om kurset og påmelding.