NGI|

Aktuelt fra NGI

Store nyheter, små historier, fantastiske opplevelser og suksesshistorier. Her finner du historier og nyheter fra NGIs verden og prosjekter i inn- og utland. Lyst til å vite mer om noen av våre historier? Ikke nøl med å ta kontakt!

 

 

NGI øker ekspertisen innen instrumentering og overvåking

Stor pågang fra byggherrer, prosjekteiere og myndigheter som ønsker å måle og overvåke hva som skjer nede i bakken eller med en konstruksjon gjør at NGI har etablert to avdelinger innen instrumentering og overvåkingsoppdrag – Instrumentering og sanntidsovervåking og Feltforsøk og offshore instrumentering.


 

Forskningssenter skal gjøre avfall til ressurs

Gåte: Hva kan potensielt skape tusenvis av nye arbeidsplasser, inntektsmuligheter og samtidig redusere klimagassutslipp? Svar: At vi klarer å gjenbruke så mye som mulig av overskuddsmasser og avfall fra bygg og anlegg.


 

Hvor utfordrende er det å bygge under bakken i Oslo?

Nå kan du gå på byvandring med podcasten "Under Oslo" på øret å se og lære mer om noen av utfordringene hovedstaden gir når vi skal bygge under bakken.


 

FNs havdag: Kobler kunst og forskning for å spre kunnskap om plastforsøpling

Hvert år ender 230 000 tonn med små plastkuler opp i havet. Noen av dem er skylt i land på Huk i Oslo. Nå har plastbitene blitt til fotokunst og inngår i forskningen til NGI – Norges Geotekniske Institutt om hvordan plastforurensning endrer naturen vår.


 

Biokull - verdifulle produkter med klimagevinst fra hageavfall og kloakkslam

Hvert år produserer Norge ca. 1,2 millioner tonn organisk restavfall, som rester av tre, hageavfall, matavfall og kloakkslam. Dette avfallet er ofte forurenset med diverse kjemiske stoffer og mikroplast, som er én av de største kildene til plastforurensning i havet. Omdannet til biokull blir avfallet til en ren svamp, som binder miljøgifter og karbondioksid.


 

Karina Wang er NGIs nye leder for HR og organisasjonsutvikling

Wang startet på NGI den 16. mars og har fra 6. april tiltrådt fullt i rollen som leder for HR og organisasjonsutvikling.


 

Gjennombrudd i kampen mot plast – oppretter ekspertpanel og enighet om global plastavtale

– De avgjørelsene som verdens medlemsland fattet i FNs miljøforsamling, er et vendepunkt i kampen mot kjemisk forurensning og plastforurensning, sier NGI-forsker Hans Peter Arp.


 

Leder gigantisk EU-prosjekt som skal finne løsninger på usynlig forurensning

Stekepannen med teflon som gjør at maten ikke svir seg. Allværsjakken som beskytter mot regn. Det er to eksempler på hvordan vi daglig omgir oss med bittesmå, usynlige stoffer. Fellestrekket er at den farlige forurensningen beveger seg lett i miljøet. At kjemikaliene forblir i vann og skader mennesker og økosystem. Nå tar EU grep.


 

Ny metode for beregning av flodbølger fra skred

Den nye metoden gjør det mulig å beregne både skredynamikk og flodbølgegenerering i samme modell både for laboratorieforsøk og virkelige hendelser. Resultatene er publisert i tidsskriftet Nature Communications.


 

Jakter på ny kunnskap om svartskifer

Det er ikke uten grunn at svartskifer, også kalt alunskifer, får varsellampene til å lyse på byggeplasser. Men visste du at den kullsvarte steinen har egenskaper som kan kaste nytt lys over reaksjonsmønster og risikovurdering?

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |