NGI|

Aktuelt fra NGI

Store nyheter, små historier, fantastiske opplevelser og suksesshistorier. Her finner du historier og nyheter fra NGIs verden og prosjekter i inn- og utland. Lyst til å vite mer om noen av våre historier? Ikke nøl med å ta kontakt!

 

 

Hør podkaster om kvikkleire og ledelse av NGI

To sentrale NGI-ere har deltatt i aktuelle podkaster: Vår nestor i geologi, Anders Solheim, har vært i samtale med Jan Moberg og Odd Richard Valmot om kvikkleire. NGIs leder Lars Andresen har snakket om ledelse i Lederliv.


 

Skal bedre internasjonal håndtering av plastavfall

Sammen med Strømmestiftelsen skal Norges Geotekniske Institutt (NGI) og midler fra Handelens Miljøfond bidra til å løse en av de største utfordringene verden står ovenfor; internasjonal håndtering av kraftig økende plastavfall.


 

Mange NGI-bidrag på Nordisk GeoteknikerMøte

NGM2020 - Nordisk GeoteknikerMøte ble utsatt og holdes virtuelt via nettet 18-19 januar. Det er den finske geotekniske foreningen som står ansvarlig for arrangementet. NGIs Jean-Sebastien L'Heureux skal holde et av to key-note foredrag på åpningssesjonen.


 

NGI offentliggjør rapporter om rolle og arbeid for Gjerdrum golfklubb

I samråd med oppdragsgiver offentliggjør NGI rapportene om arbeid utført for oppdragsgiver og utbygger, Gjerdrum golfklubb.


 

NGI offentliggjør rapporter om grunnundersøkelser, geotekniske vurderinger og sikringstiltak i skredområdet i Gjerdrum

I samråd med utbygger Odd Sæther, Gjerdrum kommune og NVE offentliggjør NGI rapportene som viser de geotekniske undersøkelsene og faglige rådene som NGI ga før utbyggingen av det området som er rammet av skred.


 

Grunnprøver fra Gjerdrum blir undersøkt i NGIs lab i dag

NGI fortsetter arbeidet med å bistå NVE og Gjerdrum kommune i arbeidet ved skredet. I tillegg til å bistå hjelpemannskapene med arbeidet i skredområdet, har NGI fokus på å se på om det er trygt å åpne skolen i sentrum av Ask mandag morgen.  


 

NGI fortsetter arbeidet med å bistå NVE og Gjerdrum kommune

NGI har siden tidlig onsdag morgen 30. desember bistått NVE og Gjerdrum kommune i skredområdet på Ask. Vår oppgave har vært å bistå med geoteknisk kompetanse i akuttfasen.  


 

NGI gir 300 000 i årlig julegave til Ingeniører Uten Grenser

– I NGI (Norges Geotekniske Institutt) har vi ikke julegave til de ansatte, men gir til et veldedig formål. Det er flott å ha et strategisk samarbeid med en bistandsorganisasjon som også har en faglig forankring til vår egen virksomhet, sier NGIs administrerende direktør, Lars Andresen.


 

Rydder i gamle miljøsynder langs kysten

Langs Norskekysten pågår en storstilt opprydningsaksjon for å bedre miljøtilstanden i flere havner. Ren Indre havn i Horten er siste havn ut, og der er et areal på havbunnen tilsvarende 60 fotballbaner dekket med ny, ren sand og titallstusen kubikk med forurenset sjøbunn er blitt fjernet og dekket til.


 

Forskningsinstitutter vil utrede mulighetene for utvidet samarbeid

NGI, NILU, NIVA og IFE vil utrede mulige samarbeidsmodeller. Innen 1. juli 2021 vil instituttene konkludere på drøftingene.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |