NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Rent hav en forutsetning for liv

Vann og hav utgjør de viktigste forutsetningene for biologisk liv på Jorden. Forurensning av vann og hav er en av vår tids største miljøutfordringer.


 

CrossFit ved E6 på nattestid

Noen ganger er det ingenting som slår manuelt arbeid. Derfor kunne fem personer fra NGI observeres med slegge i hånd ved E6 mellom Ryen og Abildsø i Oslo for noen uker siden, på oppdrag for Aas Jakobsen.


 

Beskytter vår mest verdifulle naturressurs – vann

Kjemikalier er en trussel for drikkevannet vårt. Derfor må denne naturressursen beskyttes. Sammen med det tyske miljødirektoratet skal NGI arrangere en workshop i Berlin. Formålet? Å beskytte EUs drikkevann.


 

Når kartet ikke alltid stemmer

NGI jobber tett sammen med blant andre NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) for å forbedre den livsviktige skredfarekartleggingen i Norge. Målet? Å forhindre ulykker og dødsfall ved å ta i bruk nyutviklet teknologi og nye metoder for å forbedre kartlegging av snøskredfare.


 

Hvordan sikre en hengende kunstnerhage?

Sparebankstiftelsen DNB har satt i gang et forskningsprosjekt for å dokumentere utviklingen av Nikolai og Engel Astrups hage. Formålet er å rekonstruere Astrups enestående hage i Jølster i Sogn og Fjordane til den formen den hadde på 1920-tallet. Men det er en utfordring; hagen ligger i en bratt fjellside.


 

Stopp for rødt lys – snøskred på vei!

Hvert år rammes flere veier av snøskred i Norge, noe som i verste fall kan gi store skader og tap av menneskeliv. Avansert teknologi gir nå bilistene rødt lys når skred blir utløst, slik at de unngår å bli tatt av snømassene. Et anlegg er satt i drift i Gildeskål utenfor Bodø og et annet i Vinje i Telemark.


 

Professor i ingeniørgeologi og bergmekanikk

NGIs tekniske direktør Roger Olsson er utnevnt til Professor II ved NTNU, på Institutt for geovitenskap og petroleum, Faggruppe ingeniørgeologi og bergmekanikk, fra 1. januar 2018.


 

Samfunnsnyttig teknologi

NGI har valgt Kjeller Innovasjon som sin strategiske samarbeidspartner for å kommersialisere resultater fra egen forskning og utvikling. Målet er å løfte ut nyskapende løsninger som utvikles i NGIs løpende prosjektvirksomhet, slik at de kan bli til enda større nytte og glede for samfunnet.


 

Mer nøyaktig måling av miljøgifter på sjøbunnen

En ny, forbedret metode for å måle utlekking av organiske miljøgifter fra sjøbunnen er utviklet av NGI i samarbeid med Stockholms Universitet. Den nye metoden tar hensyn til at levende organismer har innvirkning på prosessene på sjøbunnen. 


 

Fortsatt PFAS i fisken, men drikkevannet friskmeldt

I fjor ga Miljødirektoratet NGI oppdraget med å finne utslippskilder og undersøke forurensningsnivåene i de ulike delene av Tyrifjorden syd for Hønefoss og vurdere tiltak. Nå er rapporten fra undersøkelsene ferdig.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |