NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Store klær å fylle

Les om Christina Ekeheiens opplevelser som sommerstudent på NGIs hovedkontor i Oslo i 2017. Muligheten til å kunne være ute og betrakte naturen, for så å trekke seg tilbake for å studere og forstå, var en av hovedgrunnene til at Christina valgte geofag. Gleden var stor da dette også møtte henne på markedsområdet Naturfare på NGI. Christina fikk, ifølge henne selv, også erfare at en krakk er noe enhver person på 160 centimeter med respekt for seg selv alltid bør ha med seg på feltarbeid.


 

Koreansk besøk på sikker grunn

Nylig var NGI vertskap for besøk av eksperter fra Korea Electric Power Corporation (KEPCO) og Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT). NGI kunne dele av sine mer enn 60 års erfaring og eksempler fra fundamenteringsprosjekter.


 

제19회 서울 세계 토질 및 지반공학 학술대회

세계지반공학회(ISSMGE)는 매 4년 마다 학술대회를 개최하고 있습니다. 제 19회 세계 토질 및 지반공학 학술대회(ICSMGE)는 2017년 9월 17-22일까지 서울 코엑스 컨벤션 센터에서 열리며NGI도 참여할 것입니다.


 

Offshore foundation and anchoring

Through more than 40 years active involvement in offshore projects worldwide, NGI has become a unique knowledge hub for offshore geotechnics and foundation design, providing R&D and consultancy services to the industry.


 

På 19th ICSMGE i Seoul

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) holder sin internasjonale konferanse (ICSMGE) hvert fjerde år. 19th ICSMGE holdes i Seoul, Korea 17 - 22 september 2017 på COEX Convention Centre. Dette er en av de viktigste møteplassene for forskere og profesjonelle utøvere av geoteknikkfaget, og NGI deltar. Både med presentasjon av foredrag, på stand (booth 47) og ansvarlig for en egen workshop på konferansen. 


 

Prisvinnende vakker rassikring i Lofoten

Utfordringene er mange når Statens vegvesen skal sikre veiforbindelser gjennom fjord- og fjellandskaper. Ikke bare skal mennesker ferdes trygt under stupbratte fjellsider utsatt for steinsprang og snøskred. Veianleggene skal helst også være vakre å se på og gli inn i naturen, og gi en god opplevelse for alle reisende.


 

Gjennom berg skal landet bygges

Uten tunneler og bergrom ville ikke det moderne Norge ha fungert. Storstilt utbygging av samferdsel og infrastruktur har gitt landet enestående erfaring og kompetanse. Resultatet er noen av verdens lengste undersjøiske veitunneler og en rekke kraftstasjoner, idrettshaller og renseanlegg som er bygget i fjell.


 

Kartlegger grunnen med helikopter og kunstig intelligens

Ny teknologi bidrar til betydelig reduksjon av behovet for grunnboringer i forbindelse med store infrastrukturprosjekter. Geoteknisk bruk av nye målemetoder kombinert med kunstig intelligens forenkler feltarbeidet og gir samtidig mer nøyaktig og detaljert informasjon. Teknologien er allerede tatt i bruk, blant annet på prosjektet Ringeriksbanen.


 

Sikrer trygg drift av Europas største gruvedam

Verden trenger kobber. Men når kobber utvinnes i stor skala, blir det enorme restmasser fra gruvedriften som utgjør en potensiell forurensningskilde.


 

Bedre miljøovervåkning offshore med ny norsk teknologi

Risiko for utslipp og lekkasjer fra offshore olje- og gassproduksjon er en stor utfordring og miljøfare. En ny metode for måling av olje-konsentrasjon i vann basert på forskning og utvikling, kan bidra til å forhindre katastrofer, med store økonomiske og miljømessige konsekvenser.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |