Norges Geotekniske Institutt - NGI inviterer til noen korte faginnlegg og samtaler med fagmiljø, næringsliv og politiske representanter mandag 15. august kl. 13.00-14.00 i Eureka kompetanse, kursrom 1.

Program:

Velkommen
Lars Andresen, administrerende direktør, NGI

Hvor mye CO2 kan vi lagre på norsk sokkel, og hvordan gjør vi det?
Elin Skurtveit, seniorspesialist NGI

Hvorfor CCS er nødvendig og lønnsomt
Mona Mølnvik, forskningssjef SINTEF og leder for Norwegian CCS Research Centre

Faglig panelsamtale:

  • Elin Skurtveit, seniorspesialist NGI
  • Mona Mølnvik, forskningssjef SINTEF og leder for Norwegian CCS Research Centre
  • Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi
  • Kari-Lise Rørvik, seniorrådgiver CLIMIT – det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering
  • Todd Flach, seniorrådgiver Bellona

Panelsamtale med politikere:

  • Ove Trellevik, representant i Stortingets energi- og miljøkomité for Høyre
  • Ola Elvestuen, representant i Stortingets energi- og miljøkomité for Venstre
  • Terje Halleland, medlem i Stortingets energi- og miljøkomité for FrP
  • Marianne Sivertsen Næss, medlem i Stortingets energi- og miljøkomité for AP

Arrangementet ledes av Øydis Castberg, kommunikasjonssjef NGI og Liv Røhnebæk Bjergene, senior kommunikasjonsrådgiver NGI.

Vi minner også om arrangementet vårt i Eureka kl. 11.30-12.30 Havvind – i startgropa? Neida, dette har vi jobbet lenge med internasjonalt

Mellom de to arrangementene, fra 12.30-13.00, inviterer vi til lunsj og mingling.