Vi jobber sammen med norske og internasjonale energiselskapene og deres underleverandører og utvikler nye fundamentløsninger for blant annet offshore vindkraft. NGI er meget aktive innen utviklingen av offshore vindenergi og samarbeider nært med ledende internasjonale aktører innen dette markedet.

NGI har ledet en rekke internasjonale forskningsprogrammer for offshoreindustrien og samarbeider med forskningsinstitusjoner over hele verden. I dag deltar vi aktivt i arbeidet med å utvikle ny og viktig teknologi for fremtiden, blant annet trygge teknikker for lagring av CO2.

Se organisasjonskart for NGI.