Flere deler av bygge- og anleggsnæringen må sies å være forskningssvake. Samtidig står næringen og de offentlige byggherrene overfor betydelige utfordringer, som krevende grunnforhold, klimaendringer og krav om å redusere utslippene av klimagasser.

Hvorfor trenger vi et kunnskapsløft? Hvilke grep bør tas?

18. august kl. 13-14 i Eureka kompetansesenter samler vi nøkkelaktører til debatt:

  • Lars Andresen, adm.dir i NGI – Norges Geotekniske Institutt
  • Mari Sundli Tveit, adm.dir i Norges forskningsråd
  • Ingrid Dahl Hovland, adm.dir i Statens vegvesen
  • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør i SINTEF Community
  • Ruth Grung, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet. Sitter i energi- og miljøkomiteen. Har tidligere sittet i næringskomiteen.

Møteleder: Liv Røhnebæk Bjergene, senior kommunikasjonsrådgiver ved NGI.

Arrangementet strømmes.

Mingling og servering av lunsj fra kl. 11-13.