Temaer som du vil få høre mer om er:

  • Hvem har ansvar for å kartlegge og vurdere risiko for kvikkleireskred?
  • Hvordan gjør man grunnundersøkelser og hvor sikre er de?
  • Hvis det blir avdekket kvikkleire, hvilke sikringstiltak kan bli gjort?
  • Klimaet endrer seg. Øker klimaendringer risikoen for kvikkleireskred?

18. august kl. 10-11 i Eureka kompetansesenter samler vi nøkkelaktører til debatt:

  • Lars Andresen, adm.dir. NGI - Norges Geotekniske Institutt
  • Jean-Sébastien L'Heureux, avdelingsleder Geoteknikk og Naturfare NGI - Norges Geotekniske Institutt
  • Brigt Olav Samdal - direktør for skred- og vassdragsavdelingen, NVE-Norges vassdrags- og energidirektorat
  • Odd-Arne Fauskerud, fagdirektør Geofag, Multiconsult
  • Ingrid Dahl Hovland, adm.dir. Statens vegvesen
  • Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune

Møteleder: Øydis Castberg, kommunikasjonssjef ved NGI.

Arrangementet strømmes.

Mingling og servering av lunsj fra kl. 11-13.