NGI-dagen startet med debatt om kvikkleire, hvor NGI, Statens Vegvesen, NVE, Multiconsult og ordføreren i Gjerdrum snakket om hvordan vi kan bo og bygge trygt på kvikkleire.

Dagen fortsatte med debatt om Norges nest største næring – bygge og anleggsbransjen og behovet for et kompetanseløft. Til debatten hadde vi samlet toppsjefene i Forskningsrådet, Statens Vegvesen, SINTEF Community og NGI og Arbeiderpartipolitiker Ruth Grung.