NGI-dagen er i Eureka kompetansesenter i Arendal. Her starter vi kl. 10.00-11.00 med debatt om kvikkleire, hvor NGI, Statens Vegvesen, NVE, Multiconsult og ordføreren i Gjerdrum snakker om hvordan vi kan bo og bygge trygt på kvikkleire.
Les mer om arrangementet her.

Deretter er det mingling og lunsj fra kl. 11.00-13.00.

Kl. 13.00-14.00 tar vi debatten om Norges nest største næring – bygge og anleggsbransjen og behovet for et kompetanseløft. Til debatten har vi samlet toppsjefene i Forskningsrådet, Statens Vegvesen, SINTEF Community og NGI og Arbeiderpartipolitiker Ruth Grung.
Les mer om arrangementet her.

Velkommen!