(Ovenstående bilde er fra utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekning ved Eidsvoll i 2020. Foto BaneNOR)

GeoMiljø løser et bredt spekter av våre kunders behov innen industri, samferdsel og bygge- og anleggsprosjekter. Digitale løsninger og 3D parametrisk modellering er en naturlig del av våre tjenester. Vår spisskompetanse og tverrfaglighet gjør at vi, i samarbeid med våre kunder, finner optimale og bærekraftige løsninger.

Med støtte fra Norges forskningsråd, EUs forskningsprogram og industrien, og i samarbeid med andre,  jobber vi for å løse store de store samfunnsutfordringene innen miljø og bærekraft.NGI deltar aktivt i bransjeforeninger både nasjonalt og internasjonalt. Flere av våre eksperter sitter i fagkomiteer, ekspertpanel og standardiseringsutvalg. Vi har også flere medarbeidere som innehar deltidsstillinger på Universitetene (NTNU, NMBU, UiO). Vi driver omfattende foredragsvirksomhet, og NGI er gjerne vertskap for bransjearrangementer.