(Ovenstående bilde er fra utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekning ved Eidsvoll i 2020. Foto BaneNOR)

GeoMiljø løser et bredt spekter av våre kunders behov innen industri, samferdsel og bygge- og anleggsprosjekter. Digitale løsninger og 3D parametrisk modellering er en naturlig del av våre tjenester. Vår spisskompetanse og tverrfaglighet gjør at vi, i samarbeid med våre kunder, finner optimale og bærekraftige løsninger.

Med støtte fra Norges forskningsråd, EUs forskningsprogram og industrien, og i samarbeid med andre,  jobber vi for å løse store de store samfunnsutfordringene innen miljø og bærekraft.NGI deltar aktivt i bransjeforeninger både nasjonalt og internasjonalt. Flere av våre eksperter sitter i fagkomiteer, ekspertpanel og standardiseringsutvalg. Vi har også flere medarbeidere som innehar deltidsstillinger på Universitetene (NTNU, NMBU, UiO). Vi driver omfattende foredragsvirksomhet, og NGI er gjerne vertskap for bransjearrangementer.

Se organisasjonskart for NGI.