Vi har opplevd stor interesse for arrangementet. Geofaredagen og ekskursjonen til skred- og flomutsatte områder på Romerike er nå fulltegnet.
 

Hvem er Geofaredagen for?

Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse. Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Konferansen er på norsk, men bidrag på engelsk blir også akseptert. Dette er en veldig god anledning for både nye og erfarne studenter til å vise fram resultater og diskutere videre arbeid med oppgavene sine. Deltakelse i Geofaredagen er gratis!

Målgruppen for Geofaredagen er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet - neste generasjons geofareforskere. Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofare.

Geofaredagen er også ment å være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre som jobber med geofarer, og dagen arrangeres i felleskap av NGI, NVE, Universitetet i Oslo og Statens vegvesen.
 

Logoer Geofaredagen

 

Geofarer i Norge

Både menneskelig aktivitet og naturlige prosesser kan utløse geofarer («geohazards»), med konsekvenser for menneskeliv, miljø og verdier. På denne konferansen forstås ”geofarer” som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon og naturlig radioaktiv stråling, samt effekter av menneskelig aktivitet.

Kunnskap om disse prosessene i naturen er avgjørende for hvordan samfunnet kan redusere risiko fra geofarer, gjennom forebygging og tilpasning av bygninger og annen infrastruktur.

Kunnskap er viktig for å definere hvilke tiltak må vi gjennomføre for å sikre liv og verdier, både under dagens forhold og ved fremtidige klimaendringer.

Geofaredagen har fokus på studenter og deres arbeid, og er et viktig forum for rekruttering av nye og motiverte medarbeidere. Vi takker sponsorene Asplan ViakNGU, Bane NOR, NVE, Universitetet i Oslo, Skred AS, Multiconsult, NORSAR, Veidekke AS og Statens vegvesen som sørger for at Geofaredagen og ekskursjonen blir et gratis tilbud:

Logoer sponsorer Geofaredagen

 

Takket være støtte fra velvillige sponsorer, budsjetterer Geofaredagen 2017 med en post for reisestøtte til studenter som ikke holder til i Oslo-regionen. Støtten vil bli utbetalt til det enkelte lærested etter konferansen, ut fra antall studentdeltakere fra hvert lærested, som da selv sørger for intern fordeling. Støtten vil være relativt beskjeden (anslagsvis kr. 1000 per student fra fastlandet, og 2000 til studenter fra Svalbard), og i et begrenset antall. Endelig og eksakt beløp tilgjengelig for støtte blir ikke klart før regnskapet kan gjøres opp.
___________________________________

Program

Sted:
Norges Geotekniske Institutt (NGI), Sognsveien 72, vis-a-vis Ullevål Stadion i Oslo

Datoer:

15. 09. 2017 Frist for innlevering av sammendrag (abstrakt)
01. 10. 2017 Program for Geofaredagen er klart
05. 10. 2017 Frist for påmelding
19. 10. 2017 Geofaredagen
20. 10. 2017 Ekskursjonen til Romerike

Programkomité:
Anders Solheim (NGI, UIO), Bernd Etzelmüller (UiO),  Graziella Devoli (NVE, UiO), Lars Harald Blikra (NVE, UiT), Ida Steffensen (NVE), Karen Mair (UiO), Bjørn Kristoffer Dolva (SVV).

Konferansekoordinator:
Kirsten Helness Haaland (khe@ngi.no).

Kontakt Kirsten eller en fra programkomiteen dersom du har spørsmål.