Vi besøker universiteter i Norge, Sverige og Danmark

NGI ønsker å holde nær kontakt med studenter innen våre mest aktuelle fagområder. Flere av NGIs fageksperter har Professor II-stilling ved norske universiteter. Hvert år holder vi presentasjon for studenter om NGIs arbeidsområder og eksempler på prosjekter ved flere universiteter i Norden.

NTNU

NTNU er Norges største utdanningsinstitusjon innen NGIs fagområder. Bygningsingeniører med spesialisering innen geoteknikk utgjør ca 1/3 av NGIs ansatte. Teknisk geologi, med ingeniørgeologi og bergteknikk og miljøgeologi er et annet sentralt fagområde.

Hvert år holder NGI presentasjoner for studenter ved NTNU:

  • Bedriftspresentasjon for Aarhønen, linjeforeningen for Bygg- og miljøstudenter
  • Bedriftspresentasjon for linjeforeningen Bergstuderende innen Tekniske geofag
  • Geoteknikk-lunsj og fagvalgsorienteringer for hovedfagstudenter innen geoteknikk på Bygg- og miljøteknikk hver høst
  • BM-dagen - NGI deltar med stand på dette årlige arrangementet i regi av Næringslivsringen og bygg- og miljøstudentene i november hvert år

UIO

NGI deltar på bedriftspresentasjoner for studentene.

CTH - Chalmers Tekniska Høgskola

NGI deltar på karrieredagen, VARM dagen, som er en møteplass for bedrifter og studenter.

DTH - Danmarks Tekniske Universitet

NGI deltar på bedriftspresentasjoner for studentene.