Nåværende annonserte stillinger

 

Nasjonalt kraftsenter for geoteknisk forskning, utvikling og rådgivning

NGI er et nasjonalt kraftsenter for geoteknisk forskning, utvikling og rådgivning. Forskningen og utviklingen vi driver innen geoteknikk og tilhørende fag skaper resultater i form av ny kompetanse, nye metoder og ny teknologi. Kontinuerlig kompetanseheving hos egne medarbeidere og samspill med de viktigste norske utdanningsmiljøene innen våre fagområder er en vesentlig del av vår virksomhet. Utvikling av medarbeidere og bistand med utdanning er derfor høyt prioritert, og vi har derfor meget gode ordninger for kompetanseutvikling. Vi tilbyr blant annet stipend for videreutdanning og studieopphold i utlandet.

Kompetanse og kultur

Målet er å utvikle mangfoldet og potensialet i den enkelte medarbeider og ivareta en planmessig kompetansebygging og -deling i virksomheten. Vi trenger ressurser som kan bidra til fremragende resultater i forskningen og rådgivningen til kunder. Grunnpilarer i NGIs bedriftskultur er derfor tillit, samspill, handlekraft og integritet.

Internasjonal aktør

NGI er en internasjonal aktør med prosjekt-  og forskningsaktivitet i mange land. Innen utvalgte aktivitetsområder har NGI en ledende rolle og leverer fremragende resultater på sitt felt. NGI har et internasjonalt miljø med mer enn 30 nasjonaliteter i staben, og selskaper med kontorer i Perth, Australia og Houston, USA i tillegg til kontorer i Norge.

Gode betingelser og arbeidsmiljø

NGI ønsker å tiltrekke seg kompetente fagfolk, både nyutdannete og erfarne. Vi har mange utfordrende oppdrag og prosjekter knyttet til rådgivning og forskning, og kan tilby konkurransedyktige betingelser i et aktivt og godt arbeidsmiljø.

 
Annonserte stillinger

Nedenfor ser du våre annonserte stillinger akkurat nå. For mer informasjon om stillingen(e) og for å søke, kan du klikke på stillingstittelen.