Søk sommerjobb

Hvert år tar NGI rundt 15 studenter på sommerjobb, både ved hovedkontoret i Oslo og i Trondheim. Som sommerstudent vil du få jobbe på pågående prosjekter, og du vil ha muligheter til å arbeide med praktiske emner innen felt- og laboratoriearbeid eller mer teoretiske oppgaver. Fra sommeren 2016 tilbyr vi også sommerjobb for en geoteknikk-student fra NTNU ved vårt datterselskap i Perth, Australia.

Vi ønsker søknader om sommerjobb fra studenter innen relevante fagområder hvor NGI arbeider. Primært tar vi inn 3. og 4. årsstudenter til sommerjobb hos oss. Søknad sendes inn ved å benytte linken under "Søk sommerjobb". Søknadsfristen er medio februar hvert år. Kandidater velges ut fortløpende.

Prosjekt- eller masteroppgave

En sommerjobb ved NGI er ofte en god anledning til å finne aktuelle problemstillinger for både prosjekt- eller masteroppgaver. NGI har lang erfaring med veiledning av mastergradsstudenter og tilbyr hvert år relevante oppgaver med tilhørende veiledning.

Universitetsstudier innen relevante fagområder for NGI avsluttes som regel med prosjekt- og mastergradsoppgaver, med akademisk veiledning. NGI har ansatte som ved siden av sin jobb ved NGI også har professorstillinger ved Institutt for geofag ved UiO og Faggruppe for geoteknikk ved NTNU.

I forbindelse med fagvalgs-dager og orienteringer på NTNU, presenterer NGI også aktuelle oppgaver og problemstillinger som egner seg for oppgaver. Mulighetene er mange. Interesserte bes kontakte enten avdelings- eller fagledere, eller kontaktpersoner nedenfor.