NGI er et nasjonalt kraftsenter for geoteknisk forskning og utvikling. Forskningen og utviklingen vi driver innen geoteknikk og tilhørende fag skal skape resultater i form av ny kompetanse, nye metoder og ny teknologi. Vi er en internasjonal aktør med prosjekt, og forskningsaktivitet i mange land. Mange av våre internasjonale kontakter er nettopp kommet i stand takket være postdoktor-stipendiater på NGI. Vi trenger ressurser som kan bidra til fremragende resultater i forskningen og rådgivningen til samfunn og næringsliv. Har du fullført din doktorgrad innen et av våre fagområder hører vi gjerne fra deg.