Ulykker

NGI fører statistikk og har undersøkt og skrevet rapporter fra alle snøskred med omkomne i Norge, så langt dette er mulig. Dette har vi gjort siden 1972 da snøskredgruppa ved NGI ble opprettet etter et stortingsvedtak om at NGI skulle være landets kompetansesenter på snøskred.


NGIs Kjetil Brattlien (til venstre) deltok i letearbeidet sammen med politiet, etter at tre snøskuterkjørere ble tatt av snøskred på Senja 26. mars 2013. Foto: VG-nett/Terje Mortensen.

NGI har publisert ulykkesrapportene på snoskred.no siden 2002. Hensikten med rapportene er å klargjøre fakta og hendelsesforløp, slik at dette kan brukes i forebygging av fremtidige ulykker.

Befaringer for slike undersøkelser er imidlertid meget ressurskrevende, og NGI kan derfor ikke utføre alle slike undersøkelser for egen kostnad. Fra 2015 har NGI derfor besluttet å kun utføre befaringer med etterfølgende rapportering ifm. skredhendelser som åpenbart har forskningsmessig interesse, i tilknytning til NGIs pågående FoU-virksomhet innen snøskred. I tillegg vil NGI selvsagt stille opp i akuttoppdrag bestilt av lokale politimyndigheter eller andre, der dette gjelder sikkerheten til eventuelle letemannskaper.

Tabellen under viser oversikten fra vintrene 2002/03 fram til i dag. Statistikken viser at det er flest skikjørere og folk som ferdes i bratt terreng som omkommer ifm. snøskred.  

Vinter Dødsulykker

Innsendte rapporter/
ulykker uten dødsfall

2015/2016

5 døde
30.04.16: Skikjører, Kyrkjetaket, Møre og Romsdal
24.04.16: Skikjører, Aurland
27.03.16: Skikjører, Russelvfjellet, Lyngen
19.12.15: To beboere i hus, Longyearbyen, Svalbard
                  Video fra skredtatt bebyggelse og skredkant

2014/2015

6 døde
31.05.15: To turgåere (på bena), Merraflestinden Lofoten
20.04.15: Skikjører, Tjønnholstind, Jotunheimen
17.02.15: Skikjører, Fastdalstinden, Troms
10.02.15: Skuterfører, Reisadalen i Nord-Troms
24.01.15: Skuterfører, Fardalen, Svalbard

2013/2014

9 døde
14.04.14: Fire skikjørere, Øksendal, Møre og Romsdal
05.04.14: Skuterfører, Kistefjell, Alta
24.03.14: Skikjører, Kroktindan, Vågan, Lofoten 
16.03.14: Skuterfører, Brennmotind Troms 
22.02.14: Snøbrettkjører, Uvdal, Buskerud 
28.11.13: Skuterfører, Bjørnfjell, Nordland

2012/2013

8 døde
24.12.12: Snøbrettkjører Totten Hemsedal
03.01.13: Klatrer Skogshorn Hemsedal
17.03.13: Snøbrettkjører, Kattfjordeidet, Troms
24.03.13: Skikjører, Kroken, Troms
26.03.13: Tre snøskuterførere, Senja, Troms
21.04.13: Skikjører, Storhaugen Troms

2011/2012

7 døde
19.03.12: Fem skikjørere, Kåfjord i Troms
(english version Kafjord)
18.02.12: Skikjørere, Middagstind, Troms, 2 døde


2012-01-12, Møre og Romsdal, Ørsta Skisenter

2010/2011

13 døde - Se oversikt
18.12.10: Skikjører, Tromsø
16.01.11: Brøytebilsjåfør, Gyavatnet, Rogaland
16.01.11: Til fots, Kvittingen, Hordaland
11.02.11: Snøbrettkjørere, Eikedalen, Hordaland, 2 døde
20.02.11: Skikjører, Sortland, Nordland
05.03.11: Skuterfører, Tana, Finnmark
05.03.11: Skikjører, Rauland, Telemark
21.03.11: Hus, Balestrand, Sogn og Fjordane, 2 døde
24.03.11: Skuterfører, Hammerfest, Finnmark
07.04.11: Skikjører, Sykkylven, Møre og Romsdal
23.04.11: Skikjører, Breidalen, Oppland

2009/2010

9 døde - Se oversikt
26.12.09: skikjører, Rauland
03.03.10: skikjører, Tuddal
10.03.10: Skigåer, Tana
01.04.10: Skikjørere, Kvaløya Tromsø (2 døde)
16.05.2010: Skigåere, Vefsn Mosjøen (4 døde)

2008/2009

4 døde - Se oversikt
26.02.09: skikjører, Kroken Tromsø
13.03.09: skikjører, Kirketaket Romsdalen
15.03.09: snøskuter, Hiorthfjellet Svalbard
17.05.09: på bena, Tromsdalstind Tromsø

2009-01-04,
Møre og Romsdal, Saudehornet

2007/2008

3 døde - les rapport
05.01.08: skikjører, Kyrkjetinden Ørsta
21.03.08: snøskuter, Stavdalen Setesdal
21.04.08: skikjører, Uløya Lyngen

2006/2007

3 døde - les rapport
04.03.2007: skikjører, Sølvkallen Sunnmøre
04.03.2007: snøskuter, Åse Andøya
23.03.2007: snøskuter, Kvalvikfjellet Lyngen

2007-03-04,
Møre og Romsdal, Kolåstinden
2005/2006

2 døde - les rapport
08.04.06: skikjører, Hamneidet Lyngen
28.04.06: skikjører, Råna Sunnmøre

2006-04-22,
Møre og Romsdal, Smørskredtind

2006-03-19,
Troms, Kvaløy, Middagstind

2004/2005

3 døde - les rapport
27.02.05: klatrer, Kongstind Svolvær
12.03.05: skigåer, Jondal Hardanger
03.04.05: på bena, Tromsdalstind Tromsø

2003/2004

4 døde - les rapport
02.01.04: klatrer, Torfinnstind Jotunheimen
15.02.04: jeger, Målselv Troms
13.03.04: skigåer, Grovabreen Jølster
22.03.04: snøskuter, Malardalen Svalbard

2004-03-03,
Sogn og Fjordene, Aurland, Reinunga

2004-03-13,
Oppland, Bjorli, Kongelberget

2002/2003

2 døde - les rapport
20.11.02: skikjører, Tronfjell Alvdal
12.01.03: truger, Bispen Romsdalen

I tabellen over finner du også rapporter skrevet av turfolk som har opplevd en skredulykke uten dødsfall. Alle som har opplevd en ulykke og som ønsker å dele sin erfaring med andre oppfordres til å sende inne en ulykkesrapport ved å bruke denne word-malen
 

Omkomne i snøskred i Norge 1973 til 2014

Det har omkommet 226 personer i snøskred på disse 42 årene, dvs. gjennomsnittlig 5.4 døde pr. år. Fordeling av ulykkene er:

  • 81 % (4.3 pr. år) ved turer, dvs ferdsel i naturen på fritid eller jobb
  • 11 % (0.6 pr. år) på bilvei
  • 9 % (0.5 pr. år) i hus eller hytte