NGIs offshore vindkraftprosjekter

NGI har hittil deltatt i ca 20 offshore vindkraftprosjekter i Storbritannia, Norge, Nederland, Tyskland, Sverige og Sør-Korea. Instituttet tilbyr grunnundersøkelser med laboratorieundersøkelser og modelltester, design av fundamenter for monopeler, jackets og gravitasjonsstrukturer, samt kortsiktig og langsiktig overvåking med datainnsamling og -vurdering.

NGIs offshore vindkraftprosjekter

 • Alpha Ventus

  Alpha Ventus er Tysklands første offshore vindturbinpark. NGI hadde ansvaret for design og rammeanalyser for pelene til 6 vindturbiner installert av OWEC Tower og NorWind. NGI styrte den siste delen av pelerammingen med spesialutviklet måleutstyr og presisjonsmålte pelenes høyde og helning samt innbyrdes avstand etter installasjon.  

 • Sheringham Shoal

  Sheringham Shoal er Statoil og Statkrafts bidrag til det britiske vindkrafteventyret - og prøvekluten før Doggerbank. Statoil og Statkraft har startet arbeidet med å bygge sine første 88 vindmøller på britisk sektor. Prosjektet er Storbritannias nest største offshore vindkraftanlegg, som vil levere strøm til 220.000 britiske husholdninger innen 2012.  

 • Doggerbank

  Doggerbank er "indrefileten" på britisk sokkel, og det kan bli aktuelt å bygge opptil 2500 vindturbiner. Statoil og Statkraft har fått lisens på Doggerbank sammen to andre selskaper i samarbeidsprosjektet Forewind.  

 • Walney

  Walney Island i Irskesjøen er angivelig det mest vindfulle området i det britiske lavlandet. Vindturbinparken BOWind (www. bowind. co. uk) med 30 turbiner i havet sju km vest for øya ble satt i drift i september 2006, og det er planer om å utvide med ytterligere 100 vindturbiner.  

 • Dunsands